Rapporter från årsmötena, uppdatering 4!

Nu är det några dagar sedan senaste uppdateringen och det finns nya klubbar att redovisa det ekonomiska läget för. De med fet, kursiv stil är de nya siffrorna som jag lyckats få tag i.

Boden gjorde ett riktigt stort negativt resultat, -1,6 miljoner. Förklaringen till det är att klubbens nya ledning valt att stryka de fordringar de hade på klubbarna som bojkottade dem under konflikten. De har dock fortsatt ett stabilt egen kapital.

Mjölby gick också back under säsongen, med 288 000 kronor. Men det är inte konstigt med tanke på att de budgeterat för en säsong i tvåan innan de i juli förra året helt plötsligt fick en friplats upp i ettan. De har dock fortsatt ett rätt bra eget kapital.

Mariestad gjorde ett katastrofbokslut förra säsongen då man gick över 1,4 miljoner kronor back och nästan helt raderade ett rätt bra eget kapital. Därför är det rätt remarkabelt att de till denna lyckas redovisa en vinst på nästan en halv miljon. Det saknas dock 360 000 för att nå licenskravet, men med tanke på den uppryckning föreningen gjort (med bland annat nedskärningar i spelarbudgeten) så lär de få licensen beviljad ändå.

***

Sedan kan jag komma med besked angående min krönika igår. Där skrev jag om ett kryphål Västerviks hittat som gjorde att de kunde få elitlicens genom att ha alla skulder i aktiebolaget och sedan bara redovisa moderföreningens positiva siffror. Men jag kan nu avslöja att licensnämnden VISST kommer kräva in räkenskaperna för aktiebolaget, trots skrivningen i regelverket. Om det innebär att man kommer slå ner på försök att kringgå regelverket så är det givetvis ett välkommet besked.

Lämna ett svar