Exemplariskt Hammers och KHK!

Det är inte ofta jag får tillfälle att skriva berömmande ord om en klubbs öppenhet om ekonomin, men idag är det verkligen på sin plats! För idag så kunde man på både Halmstad Hammers och Karlskronas hemsidor läsa samtliga dokument inför årsmötet. Och då inte bara verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen, utan även det som brukar vara det hemligaste av det hemliga: Den ekonomiska redovisningen med budget för kommande säsong!

Att det redovisas så öppet är verkligen exemplariskt. Jag tror att samtliga ettanklubbar skulle tjäna på att våga vara lika öppna med sina siffror. Varför kanske ni undrar? Jo av två orsaker: För det första så ger det samtliga medlemmar i en förening, även de som inte går på årsmötena, en bild av hur deras klubb mår. Är ekonomin stark så ger det positiv ”energi”, och är den inte lika stark så ger det ändå en förståelse bland supportrar att det inte är läge att göra den där satsningen som alla alltid vill se. Föreningen slipper pressen på att ställa ett dyrare lag på benen än vad man har råd med. Och med det så kommer också en sundare inställning kring ekonomin också i styrelsen att kunna antas. För just pressen att hela tiden leverera ett starkt representationslag tror jag hämmar sunt tänkande i många ettanstyrelser.

Men att redovisa alla siffror öppet ger också en annan vinst: Det blir omöjligt att dölja ekonomiska problem. Jag kan lova att hade Skövde öppet redovisat sina siffror för flera år sedan så hade de inte behövt gå i konkurs! Då hade medlemmarna reagerat på svaga siffror och ställt styrelser som fortsatt låta pengarna trilla mellan fingrarna till svars. Och det är just där kanske orsaken ligger till att siffrorna så sällan redovisas. Styrelserna är för rädda för att behöva stå till svars för hur de hanterat klubben. Men ska de kunna komma undan med sådan feghet? Ska de komma undan med att vansköta våra föreningar? Eller ska vi kräva att man likt Halmstad och Karlskrona öppet och ärligt redovisar hur läget faktiskt ser ut? Det tycker jag! Och jag skulle ha betydligt mer respekt och förlåtelse gentemot en klubbledning som kan stå för dåliga siffror än en som inte gör det.

Lämna ett svar