Ekonomiska läget i klubbarna 7/6

Då var det dags att stämma av det ekonomiska läget hos de klubbar som börjat redovisa det ekonomiska läget. Vid den första avstämningen så var det bara Kalmar som hade redovisat sina siffror, men nu kan vi addera Karlskrona, Halmstad och Enköping till den listan.

Karlskrona

Omsättning koncern: 18,8 miljoner kr
Omsättning moderföretag: 9,5 miljoner kr
Vinst koncern: -322 000 kr efter återbetalning av aktiekapital
Vinst moderföretag: 233 000 kr
Eget kapital koncern: 4 682 000 kr
Eget kapital moderföretag: 4 509 000 kr

Halmstad

Vinst: -2 500 000 kr
Eget kapital: 150 000 kr

Enköping

Vinst: 12 240 kr
Eget kapital: 488 329 kr

Kalmar

Omsättning: 15 miljoner kr
Vinst: 796 000 kr
Eget kapital: 1 106 000 kr.

Jag tar tacksamt emot info om när årsmöten sker eller ännu hellre siffror för klubbarna.
Svara som kommentar, skicka via messenger eller via mail hkrister@msn.com.

Lämna ett svar