Vilken serie är egentligen starkast?

Sedan jag gjort min stora genomgång av alla hockeyettanlag framkom det ett önskemål om att få se en sammanställning inte bara serie för serie, utan också sett över hela hockeyettan. Detta med baktanken om att utse vilken hockeyettanserie som egentligen är starkast. Sagt och gjort, här sammanställningen!

Lagens betyg lagdel för lagdel, samt totalbetyg.
Grönt=lag från södra ettan
Gult=lag från västra ettan
Blått=lag från östra ettan
Rött=lag från norra ettan

Som ni kan se är det enkelt att konstatera att det är mycket grönt i toppen, med andra ord den södra ettan är i år den överlägset starkaste. Men sedan är det rätt jämnt spritt mellan de andra serierna, där östra (blått) har några bra lag, men också flera långt ner. Den norra (rött) har tre lag topp 16 men också 5 lag på den undre halvan. Den västra (gult) har ett par rätt högt upp, många i mitten och några längre ner. Vilken är då den näst starkaste, tredje starkaste och den svagaste? För att få svar på det så gjorde jag två sammanställningar, först genom att addera placeringen lagen hade i respektive etta. Den ser ut så här:

Sammanlagda placering för respektive ettanserie.
(Södra ettanlagen hade placeringarna 1,4,7 osv)

Där ser man att det är en överlägsen seger för den södra, men att det sedan är väldigt jämnt. Ska man ändå ranka serierna så är den östra serien näst starkast, den västra ettan tredje starkast och den norra den svagaste.

Man skulle också kunna jämföra på ett annat sätt, nämligen genom att addera totalbetygen för alla lag i respektive serie. Då blir styrkeförhållandet så här:

Seriernas sammanlagda betyg. Observera att jag struntat i att ta med förstärkningarna + och -.
(Södra ettanlagen hade totalbetygen 17,16,15 osv)

Styrkeförhållandena blir som ni ser exakt desamma. Den södra ettan klart starkast medan den östra är något starkare än den västra, som i sin tur är något starkare än den norra.

Lämna ett svar