Så är det ekonomiska läget i hockeyettanklubbarna

De flesta klubbar har nu haft sina årsmöten och med dom så kan man också få en inblick i hur föreningarnas ekonomi ser ut. Förvånansvärt många klubbar är dock dåliga på det där med att ha en öppen kommunikation och skriver inte ett ord om vad som avhandlades på årsmötet. Och många av dom som ändå rapporterar har inte ett ord om hur det ekonomiska resultatet såg ut. Något jag aldrig accepterat om det var min klubb, stöttar man en klubb så vill man ju känna sig delaktig. Annars är ju känslan att ”mina pengar vill dom minsann ha, men de vill inte redovisa vad de gör av dom”. Men det finns ändå klubbar som i varierande grad redovisar det ekonomiska läget. I detta inlägg så har jag gått igenom det man kunnat få fram av de ekonomiska lägena för klubbarna. Jag börjar med de som bäst redovisat hur läget ligger, och sedan går jag steg för steg ner till dom som redovisat mindre och mindre. De som inte redovisat något alls kommer inte med på listan utan får stå där med skämskudden att vara bland klubbarna som mörkar sina siffror för fansen (om de nu haft årsmöte).

Två reflektioner:
1. Det verkar ha varit ett rätt bra år ekonomiskt för de flesta hockeyettanklubbar, men inte för alla.
2. De större klubbarna med större supporterskara är duktigare på att redovisa det ekonomiska läget. Om det beror på att de har fler som bryr sig och att det är därför de skriver, eller om de får mer supportrar för att de har en bra dialog med fansen är svårt att svara på, men det finns ett samband: Ju mer info, desto mer supportrar.

Här är listan!

KRIF

Krif ska ha stort cred för att de redovisar allting öppet trots att de ligger minus. När klubbar mörkar sina siffror beror det ofta på att de har ett dåligt resultat som de inte vill att deras fans ska få reda på.
Omsättning: 6,6 miljoner kr
Resultat: -211 000 kr
Eget kapital: -630 000 kr

Skövde

Skövde har blivit bättre på att redovisa sin ekonomiska situation och det är jag övertygad om att de vinner på. Och vinst gör de också.
Omsättning: 6,2 miljoner kr
Resultat: 71 000 kr
Eget kapital: 271 000 kr

Mariestad

Mariestad har tradition av att vara öppna med sina siffror och har en stabil ekonomi.
Omsättning: 11,4 miljoner kr
Resultat: 449 000 kr
Eget kapital: Över 1 miljon kr

Hudiksvall

Hudiksvall är också av tradition bra på att redovisa sitt ekonomiska läge.
Omsättning: 12,4 miljoner kronor
Resultat: 182 000 kr
Eget kapital: 559 000 kr

Karlskrona

Karlskrona är en storklubb och vet vikten av kommunikation och har givetvis en öppenhet mot sina fans.
Omsättning: 32 186 000 kr (koncernen)
Resultat: 7 565 000 kr
Eget kapital: 3 507 000 kr

Nybro

Nybros kommunikation med supportrarna är bra, det är en av nycklarna till deras starka supporterkultur.
Omsättning: 12 436 000 kr
Resultat: 1 127 000 kr
Eget kapital: 2 024 000 kr

Halmstad

Halmstad redovisar för första gången jag sett och gör det på ett tydligt sätt. Frågan är dock om de inte räknat in pengarna för våren, det är i alla fall intrycket jag får då omsättningen ökat. Det hade den näppeligen gjort om de inte räknat in vårens pengar.
Omsättning: Drygt 7 miljoner kr
Resultat: 1,25 miljoner kr
Eget kapital: 1,7 miljoner kronor

Kalmar

För första gången så kan vi läsa om hur Kalmar har det ekonomiskt, riktigt bra!
Omsättning: 5 746 000 kr
Resultat: 370 000 kr
Eget kapital: -1 457 000 kr

Lindlöven

Lindlöven redovisar sin ekonomi exemplariskt.

Omsättning: 3 533 000 kr

Resultat: -46 000 kr

Eget kapital: 372 000 kr

Nyköping

Nyköping redovisar ett flerårsbokslut, riktigt bra.

Omsättning: 4 357 000 kr

Resultat: 167 000 kr

Eget kapital: Rapporteras bara som ”neg” men man kan räkna ut att det ligger på -549 000 kr.

Mörrum

Mörrum har redovisat sina siffror tydligt och bra efter dagens årsmöte.

Omsättning: 7 miljoner

Resultat: 118 000 kr

Eget kapital: -209 000 kr

Det är dessa nio lag som får högst betyg i redovisning då de har med alla de tre viktiga siffrorna i sin redovisning. Därefter följer sex lag som ej redovisat omsättning, men väl resultat och eget kapital.

Huddinge

I år tror jag det är första gången jag kan läsa en redovisning för Huddinges ekonomiska läge. Roligt!
Resultat: -134 000 kr
Eget kapital: 479 000 kr

Vimmerby

Vimmerby har inte heller varit det mest transparanta laget, men är på rätt väg.
Resultat: -28 000 kr
Eget kapital: 1,5 miljoner kronor.

Tranås

Tranås är duktiga på att informera sina supportrar sedan flera år.
Resultat: 487 000 kr
Eget kapital: 2 miljoner kronor

Dalen

Dalen delger också sina resultat sedan något år tillbaka.
Resultat: 100 000 kr
Eget kapital: 400 000 kr

Sundsvall

Sundsvall är rätt nya i hockeyettan och detta är första gången jag kunnat läsa deras resultat.
Resultat: 315 000 kr
Eget kapital: 341 000 kr

Linden

Ett lag jag missat var Linden.
Resultat: 381 000 kr
Eget kapital: Cirka 1,1 miljoner kr

Det finns ytterligare ett lag som kommunicerar med sina supportrar, men i vaga ordalag.

Boden (Aktiebolaget, som har hand som spelrätten i hockeyettan)

Resultat: ”Svagt minus”
Eget kapital: ”Tillräckligt för spel i hockeyettan”

Piteå

För första gången så har man fått en inblick i Piteås ekonomi. Det är rätt vaga siffror men ändå bättre än inget.
Resultat: ”Kraftigt förbättrad likviditet”
Eget kapital: ”Runt halvmiljonen”

De som saknas på listan kan göra det av tre anledningar:
1. De har ännu inte haft årsmöte.
2. Jag kan ha missat rapporten från årsmötet.
3. De skiter i supportrarna och rapporterar inte från sitt årsmöte.

Har ni länk till årsmötesinformation eller annan information så mottar jag den tacksamt, antingen via pm eller mail (hkrister@msn.com). Tanken är att uppdatera denna artikel tills det sista årsmötet är avklarat.

Lämna ett svar