Gästkrönika: Licensnämnden och Troja

Licensnämnden som vanligtvis är i fokus en gång om året har till uppgift att pröva om föreningarna uppfyller de krav som finns och därmed kvalificera sig för fortsatt spel i respektive serie.

Det finns fyra områden där föreningar måste uppfylla kraven för att erhålla sin licens:

  • Stabil ekonomi
  • God organisation
  • Ungdomsverksamhet
  • Arena 

Det som oftast är i fokus är området ”Stabil ekonomi”. I stora drag finns där tre områden:

  • Obestånd (föreningen måste kunna betala sina skulder)
  • Kapitalkrav (för 2023 eget kapital om 5% av intäkterna)
  • Krav på likviditet (typ finns likviditet för att klara av nästa års förväntade utgifter)

I princip allt ovan ska vara uppfyllt per den 30 april.

Tilläggas ska även att föreningarna ska inlämna en delårsrapport senast den 31 januari som är per 31/12 som inte helt behöver omfatta kravet om likviditet samt senast 28/2 ge in en resultatprognos för resterande del av verksamhetsåret.

Om vi fokuserar på den ekonomiska delen kan man ha synpunkter på vissa delar men i stort är väl andemeningen att man ska sköta sin klubb ansvarsfullt. Återkommer till ordet ansvarsfullt.

I mitt tycke sker det för ofta, nästan årligen, att klubbar blir underkända och inte uppfyller de krav som finns. Anledningarna är många, men inte alltför sällan verkar dessa föreningar tagna på sängen och de håller inte på långa vägar med och det blir panikåtgärder när det väl sker (då det i regel redan är försent). 

Vad beror det på att man försätter sig i situationen och nästan likt ett spädbarns gripreflex slår ut med armarna, högljutt protesterar och bedyrar att man är felaktigt behandlad? Förstår man inte de regler/förutsättningar som finns, tolkar man dom fel, är det ett sätt att skylla ifrån sig eller finns det andra orsaker? Man kan tycka vad man vill om hur regelverket är utformat, men det är som det är och då har man bara att förhålla sig till det.

Utifrån sett verkar det som att det finns, om än få, klubbar som är slarviga med regelbundna uppföljningar, tar för stora risker och som inte agerar i tid när det börjar bli för stora avvikelser från budget. Att lägga en budget är heller inte enkelt. Det blir lätt att man vill och tror för mycket och därför är uppföljning, och att kunna/våga agera i ett tidigt skede, viktigt när avvikelserna börjar kännas obekväma. Sedan ska man ha respekt för att många kubbar har det tight redan från början, med låg omsättning, inte minst de som dessutom har en extra ekonomisk ryggsäck i form av långa resor.

Med ovan i baktanke tänker jag på något som slog mig när Troja i slutet av mars gick ut och vädjade till sina medlemmar, supportrar och sponsorer om ekonomiskt stöd, eftersom de hade ett underskott om typ 1-1,5 mkr och var i stort behov av att snabbt få in pengar. Visst, man kan hamna i knipa trots att man varit försiktig och agerat ansvarsfullt.

I samma meddelande framgår att man i ursprungliga budgeten räknat att behålla nivån av sponsorintäkterna det vill säga jämfört med föregående år då man låg i HA, vilket känns väldigt offensivt och ambitiöst. Publiksiffrorna budgeterades till för Trojas del normala, vad det nu innebär?

I samma meddelande framgår att redan under hösten var publiksiffrorna låga och att sedan även sponsorintäkterna var kännbart lägre. Rimligtvis fortsätter trenden och är styrelsen ”i grunden en kostnadsmedveten organisation” som de själva skriver, borde de analysera situationen och kanske till och med sett över vilka eventuella åtgärder som kan komma behöva vidtagas.

Analys och uppföljning görs säkerligen och ingen annan än styrelsen har väl koll på hur resonemangen gick. 

Vi kan konstatera att inför AE meddelar föreningen att man rekryterat både Rommel och Macklin.

Man har alltså vunnit budgivningen på en av de hetaste spelarna i AE som fanns att tillgå och även på ytterligare en duktig spelare. Trots att det finns klara negativa indikationer på att ekonomin är ute på väldigt tunn is, så väljer man att öka på kostnaderna.

Anledningen till rekryteringarna är väl helt klart att man vill öka sina chanser att ta sig till kvalserien och väl där ha möjligheten att ta sig tillbaka till HA.

Är det i det läget kostnadsmetvetet och ansvarsfullt agerat? Knappast!

I samma meddelande, som refererades till tidigare, skriver man också ”att få föreningar i hockeysverige matchar IF Troja-Ljungbys verksamhet. Den är känd för sin bredd och sina fina resultat” osv vilket man bara kan instämma i, det är en fin och anrik klubb. 

Vilket också gör att det är svårare att förstå att man inte agerar mer riskavert när det finns indikationer på att det inte går som tänkt.

 Ska man vara lite cynisk finns det tre scenarion varför det blev som det blev:

1.   Man hade ingen riktig uppföljning eller koll, och antog att allt var i sin ordning och att utrymme fanns i budgeten för förvärv för att sedan, försent, upptäcka att så var inte alls fallet.

2.   Man hade indikationer på att föreningen kunde vara på väg mot ett stort underskott men vad gör det då om det blir några hundratusen till? Det kan vara så att förvärven kan vara skillnaden på fortsatt spel i HE mot uppflyttning i HA. Man räknar kallt med, eller känner sina sponsorer och supportrar så väl, att man vet att de kommer ställa upp med pengar.

3. Eftersom nämnden tar in dels en delårsrapport (utan likviditetsrapport) senast den 31/1 och en resultatprognos för resterande del av verksamhetsåret som ska vara inne den 28/2. Kan det vara så att det är licensnämnden som reagerat efter att ha läst prognosen, satt kaffet i halsen, och hintat att licensen är i fara? Det skulle rimma med att klubben går ut först i slutet av mars och desperat vädjat om pengar. Vilket i så fall tyder på att man haft väldigt dålig kontroll. 

Jag vet inte vilket av scenariona som skulle vara mest oroande beroende på ur vilket perspektiv man ser det? Kanske det finns ett fjärde?

 Licensnämnden tar förvisso in delårsrapporter från föreningarna men i slutänden är det vad siffrorna visar per den sista april som betyder något, eller snarare allt. Inte hur resan dit gått till.

Att agera ansvarsfullt med föreningens ekonomi verkar inte beröras alls i regelverket, vilket egentligen betyder att styrelser är fria att ta höga risker med ekonomin under året bara man lyckas hitta pengar att stoppa in innan den 30 april om inte tärningarna rullat rätt. 

Om det finns klubbar som agerar ansvarslöst och med hög risk i sin verksamhet, drabbar det onekligen de som agerar ansvarsfullt och inte tar risker med sin ekonomi. Följden blir att man på ett sätt snedvrider en sund (hockey)marknad till att likna ett kasino.

Till sist tummar upp till de klubbar, som Karlskrona, Kalmar med flera, som under förra säsongen toppade sina trupper med fina förvärv som var finansierade, well done!

Av: ZeroHockey

Lämna ett svar