Licensnämndens ordförande om deras arbete

Igår droppade bomben: Kristianstad beviljas inte elitlicens!  Det gjorde det extra intressant att snacka även med hockeyettans licensnämnd, hur de jobbar och hur läget ser ut för granskningen av alla ettanklubbar. Jag ringde upp licensnämndens ordförande, Daniel Wargö, för att få svar, och han berättar bland annat att det finns klubbar som ligger i farozonen att inte få elitlicens i år.

Det är ju väldigt aktuellt nu med licensnämnder efter gårdagen där Kristianstad inte beviljas licens. Men de har väl en nämnd i allsvenskan och ni har en annan?

Ja det är en särskild licensnämnd för hockeyettan där jag är ordförande.

Vad är det för regler som gäller att få licens för hockeyettan?

Det finns ett reglemente, det grundläggande är att man har en stabil ekonomi och en god organisation, det finns lite andra krav med, men framför allt tittar vi på ekonomin.  Då får man inte vara på obestånd, det finns ett kapitalkrav och man måste ha en likviditet. Sedan ska man skicka in vissa handlingar så tittar vi på dem och ser om kraven är uppfyllda.

Hur många år kan du få kontrollår?

Strängt taget ett år. I reglementet är det inte givet med ett andra år, men det är inte uteslutet även om det i så fall är undantagsfall, enligt reglementet ska det vara ett år. Sedan har vi en viss förståelse för att det är en mer ansträngd ekonomi i ettan än i SHL och allsvenskan, det är kämpigare att driva förening på en lägre nivå. Men det man inte gillar är att man inte kommer in med handlingar som vi vill ha i tid.

När får klubbarna besked?

Vi vill vara klara i juni, men det har hänt tidigare att vi dragit på det till mitten av juli när de inte kommit in med handlingarna i tid, då har vi inget att gå på, så då har vi fått vänta in kompletteringarna, men så kan vi inte hålla på, det är en uppstramning på väg så vi kan fatta alla beslut i slutet av juni. Det finns regler när papperen ska vara inne, vissa 31/5 andra 15/6.

Vad händer efter det, om man inte klarar att leva upp till kraven trots kontrollår?

Om man inte lever upp så beviljas man inte licens och då får man besked om det, och då kan man överklaga det och få ny prövning, annars blir det nedflyttning.

Är det ni som handhar överklagandet?

Nej det är en särskild nämnd, appellationsnämnden som sköter det.

Ser man lite mer mellan fingrarna så att säga när det är många klubbar med ekonomiska problem?

Egentligen inte, men det är många som tidigare år har klarat sig med ett nödrop så att säga. Så generellt har vi en generös tillämpning av kraven.

En del lag tar upp tillgångar som att de har en läktare, värderar klubbmärket till flera miljoner eller har orealistiska varulager på miljonbelopp, hur ställer ni er till det?

Det sitter två revisorer så de bedömer om det är realistiska, och dessutom så är det reviderade årsberättelser vi får in och då ska det finnas revisorer hos klubbarna som granskat räkenskaperna ,att det finns en ren revisionsberättelse.

Det är ändå klubbar som har haft minus i eget kapital länge, hur kommer detta sig?

Kapitalkravet är ganska nytt, sedan kom pandemin med, så det är egentligen först nu i år som det är skarpt läge så att säga, särskilt för de som redan är inne i ett kontrollår.

När räknar ni med att vara klara i år?

30/6.

Finns det lag som riskerar att missa elitlicensen?

Det vill jag inte uttala mig om, men klart det finns lag som har problem. Sedan vill jag inte uttala mig om specifika lag, men det finns lag som ligger   i farozonen.

Lämna ett svar