Heta frågor till Boden

Boden hockey har varit på tapeten de senaste dagarna av flera orsaker och då inte bara sportsliga sådana. I måndags så bildade man ett aktiebolag för att kunna driva A-lagets satsningar mot hockeyallsvenskan mer effektivt och på lördag så är de en av deltagarna på Hockeyettans årsmöte, en för stunden av vissa väldigt ifrågasatt sådan. Boden har ju valt att inte skriva på Hockeyettans samarbetsavtal och är nu dragen inför skiljedomstol av sin egen ligaförening. Det finns med andra ord en del att prata om med Joakim Svensson, före detta ordförande i klubben, numera marknadsansvarig.

Joakim Svensson, marknadsansvarig Boden

Om vi börjar med att prata om att ni bildat ett aktiebolag för tävlingsverksamheten, hur kom ni fram till det beslutet?

Vi har en utvecklingsplan som innehåller många delar men en del i den är att oavsett vår långsiktiga satsning på elitverksamhet för representationslaget skall, oavsett vad som händer, inte våra ungdomar kunna påverkas på annat sätt än genom positiva effekter om bolaget skulle gå bra. Den ekonomiska delen i vår plan är att när vi närmar oss 15 mkr i omsättning ska vi bilda ett separat bolag för den delen av verksamheten. På samma sätt som föreningarna i SHL och de flesta klubbar i Hockeyallsvenskan. Vi har gjort en analys och kommit fram till att fördelarna överväger nackdelarna. Vi köper varor och tjänster idag för stora belopp med full moms medan vi i huvudsak säljer entréer och livsmedel som har lägre moms. Vårt överslag på föregående säsong gav vid handen att vi skulle ha minskat våra kostnader med ca 1 mkr om vi varit ett bolag. Vi har valt att starta aktiebolag nu trots att vi inte riktig nått 15 mkr i omsättning ännu av främst tre olika anledningar. Det främsta motivet är att vi vill värna ungdomsverksamheten, för man vet aldrig med en offensiv satsning, det kan räcka med att vi sladdar i serien och några stora sponsorer hoppar av så kan det gå snabbt utför. Vilket vi nu har sett prov på under tiden med Covid-19. De andra motiven är som SAGTS ovan att vi kommer att minska kostnaderna på momsen samt att vi kommer att kunna göra affärer inom flera områden i vinstsyfte. Pengarna vi sparar in inledningsvis är planerade att gå till att utöka personalstyrkan samt att så snart möjligt börja träna på eftermiddagar.

Du ser inga nackdelar med att gå in i ett aktiebolag?

Taxor för träning i hallen är dyrare för företag än föreningar, det är dock i sammanhanget mindre summor. En annan sak är att vinst i ett företag innebär vinstskatt som inte finns i en förening.

På lördag är det dags för Hockeyettans årsmöte. Vad har du för förväntningar på det?

Det har jag inga större förväntningar på om jag ska vara ärlig. Vi har försökt förmedla hur vi bedriver vår verksamhet och vilka behov vi har till Hockeyettans ledning i flera år nu men inte fått något som helst gehör. Så att det skulle förändras till lördag under samma ledning är inte sannolikt. Vi fick årsmöteshandlingarna igår tisdag via posten i brev vid 15-tiden på eftermiddagen och det är typiskt Hockeyettan att inte följa sina egna stadgar och skicka ut handlingarna i tid. Nu när de skjutit fram årsmötet torde de kunnat skicka ut handlingarna i juni. Det är en massa sidor i inbundet pappersformat som inte går att distribuera utan handpåläggning till berörda så det finns inte någon rimlig eller reell möjlighet för våra ideella styrelsemedlemmar att sätta sig in i materialet på ett bra sätt.

Ni har ju en konflikt med Hockeyettan, vad grundar sig den i enligt dig?

Den grundar sig i att vi anser att avtalet som de vill att vi ska skriva på inskränker för mycket på våra möjligheter att sköta och utveckla vår förening som vi önskar.

Fast är ni inte svåra att samarbeta med bara, de andra klubbarna skriver ju under?!

Nej, verkligen inte, vi är för samarbete så länge tanken är att alla inblandade ska ha ut något av samarbete och att parterna är lyhörda för ingående parters behov. Vi har under årens lopp skickat många förslag på ändringar vi vill göra i avtalen, små ändringar anser vi men de tillåts inte. Vi har träffat Hockeyettans ledning i februari och då var vi överens om att skriva över sändningsrättigheterna om vi fick samma som övriga men när Hockeyettan skickade tillbaka avtalet efter mötet så skulle Boden få avdrag för skadestånd?? Vi har inte gjort något fel. Vi har valt att inte skriva under ett med oss icke förankrat affärsavtal vilket står varje organisation fritt att göra. Vi meddelade Hockeyettan att vi inte acceptera något skadestånd. I slutet på juni hade vi möte med Hockeyettans ledning tillsammans med ombud och då erbjöd vi igen att vi skriver över rättigheterna om vi får samma som alla andra men inget intresse för att komma överens fanns, vi uppfattade då att Hockeyettans ledning behöver någon att skylla ATG:s besvikelse över dem på. Vi blev övertygade när vi förstod att Visby tillåts göra ändringar i avtalet. Något som de hela tiden hävdat vara omöjligt för oss.

Fast krävde ni inte en hel del pengar också?

Nej, vi ville bara ha 1/46-del av intäkterna minus overheadkostnaderna. I senare skede i sommar har vi såklart sagt att vi vill ha betalt för våra advokatkostnader som helt orsakats av Hockeyettans ledning genom deras val att påkalla skiljenämnd över ett gammalt och utgånget avtal som de själva inte kan leverera enligt.

Fast ni bytte ju sändningsplattform också?!

Vi hade en dialog med Staylive om att vi gärna ville fortsätta sända via dom. Men StayLive svarade att de inte kunde låta oss sända vidare på Staylive eftersom Hockeyettans ledning inte tillät det. Vi bytte plattform efter upprepade mail till Hockeyettans ledning där vi klargjorde att om de inte betalar ut våra pengar för sändningar vi gjort/gör enligt gällande avtal så ser vi inte dem som en seriös organisation och kommer att byta plattform. Vi ser inte att vi kunde ha gjort på något annat sätt i den situationen. Dessutom hade ju Hockeyettan vid denna tidpunkt inte några egna sändningsrättigheter eftersom deras avtal med SIF hade löpt ut och de inte hade kommit överens med SIF.

Men har inte Hockeyettan sändningsrättigheterna egentligen, i så fall bryter ni ju mot dom?

Nej, sändningsrättigheterna har den som genomför verksamheten. Eftersom det är en förbundsserie krävs dessutom tillstånd från SIF. Vi har haft ett eget sändningstillstånd från SIF. Det fick vi långt före Hockeyettan lyckats komma i mål med SIF för egen del.

Så ni är inte giriga bara?

Nej, vi är inte giriga! Vi försöker sköta vår förening och vår verksamhet på bästa sätt för våra medlemmar. Vi behöver fungerande serier, vi behöver motståndare, vi kan absolut tänka oss att omfördela intäkter från webbsändningar mellan föreningarna men då behöver vi ha ett tydligt system eller ett regelverk för hur det ska gå till, ha möjlighet att påverka, ha insyn, veta hur pengarna fördelas samt hur det utvecklas från år till år. Det svar vi hitintills fått när vi ställt frågor runt detta är alltid det kommer att bli jättebra, ni kommer att tjäna stora pengar och när vi frågat igen efter de stora pengarna så har svaret varit att någon måste förlora för att det ska bli bra för många. Inte några bra svar tycker vi, ska bli bra eller att förlora betalar inte våra räkningar!

Nu är det hela draget inför skiljedomstol, när kommer besked därifrån?

Det vet jag faktiskt inte, Hockeyettan ska komma in med något i slutet av augusti hörde jag igår, men när det ska vara klart vet jag inte.

Du är inte orolig över att ni blir uteslutna ur föreningen Hockeyettan och inte får spela i hockeyettan? 

Nej, det är jag inte. Det känns inte som att det skulle gagna någon part och såvitt jag vet är vi kvalificerade och har erhållit licensen för spel i förbundsserien Hockeyettan säsongen 20/21.

Lämna ett svar