Senarelägg premiären!

Igår kunde man läsa att Hockeyettan nu sammanställt sina enkätsvar från föreningarna och att en stor majoritet bland klubbarna ville att man skulle dra igång seriespelet utan publik. Det låter i mina ögon mycket märkligt, tänker inte föreningarna på sitt eget bästa?!

Coronatider har inneburit ett stort ekonomiskt bakslag för all verksamhet, också för hockeyettanklubbarna. Tappade matchintäkter för klubbarna som hade matcher kvar att spela, förlorade intäkter för planerade cuper och läger, men också förväntade minskade sponsorintäkter då många företag har drabbats av pandemin. Detta i ett läge där många hockeyettanklubbar redan går på knäna ekonomiskt, med åtminstone 13 klubbar som står under kontrollår för bristande ekonomi. Som ”grädde på moset” kom de uteblivna intäkterna från Hockeyettan i och med att samarbetet med ATG sprack. Läget ansågs så allvarligt att hockeyförbundet gick ut och gav amnesti från de ekonomiska kraven för elitlicensen för alla föreningar.

Men hoten mot klubbarnas ekonomi i skuggan av Coronan är inte över. I dagsläget så lutar mycket åt att vi i alla fall en bit in på hösten kommer att ha begränsningar kring hur mycket folk som får samlas. Just nu är det 50 personer, och håller den begränsningen i sig innebär det helt folktomt på läktarna, bara spelare och matchfunktionärer är ju 50 personer. Att inte få ha publik skulle drabba klubbarna väldigt hårt. Varje åskådare innebär en intäkt för klubbarna på 100-150 kr lågt räknat (entré, kiosk och lotter). Det innebär att för varje 100 personer som kommer så tjänar en klubb åtminstone 10-15000 kr per match. Räknar man på ettans publiksnitt under grundserien (430 personer) så drar en genomsnittspublik in 43000-64500 kronor i direkta intäkter för varje match och lockar man mer publik blir tappet givetvis ännu större. Och sedan tillkommer missade intäkter i form av matchvärdskap, sponsorer som inte får sin exponering och så vidare.

Det krävs ingen Einstein direkt för att inse att det inte är hållbart, kostnaderna försvinner ju inte! Du har fortfarande löner att betala ut, domarna kostar lika mycket, det går av lika många klubbor och du måste fortfarande betala för istiden. Om det var svårt innan att få verksamheten att gå runt med publik, blir det utan publik omöjligt!

Därför så måste man begränsa antalet matcher utan publik så mycket det bara går. Och för att öka möjligheten att publiken ska få återkomma till arenorna så mycket som möjligt, så bör säsongsstarten skjutas upp så mycket det bara går. Då får epidemin chansen att dra förbi och restriktionerna kan lättas. Som det är nu så spelas grundserien väldigt glest mellan matcherna, med veckolånga uppehåll med mera. Det borde gå att pressa ihop tidsschemat, men också korta det 17 dagar långa uppehållet mellan grundserie och alletta. Så istället för att dra igång seriespelet i mitten av september borde man utan problem kunna skjuta fram det åtminstone en månad för att öka möjligheterna för att slippa restriktioner på publik, eller i alla fall minska antalet som måste spelas med dylika.

Jag längtar till hockeypremiären något grymt. Men när risken finns att det blir den sista premiären för många klubbar, då de riskerar att gå omkull, så väntar jag gärna ett tag till. Det hoppas jag klubbarna gör också!

Lämna ett svar